Ομιλίες

Αγιολογικές
• Ορθόδοξη θεολογία

Θρησκειο-ψυχολογικές
Η ψυχολογία της θρησκείας (1) (2) (3)

            Ραδιοφωνικές Εκπομπές
• 013.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 05-02-12 (Θεολογία και απομυθοποίηση 1)
• 014.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 12-02-12 (Θεολογία και απομυθοποίηση 2)
• 015.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 19-02-12 (Τριώδιο και Άγιος Βαλεντίνος)  
• 019.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 18-03-12 (Ο κίνδυνος εκοσμίκευσης της εκκλησίας 2)
• 020.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 01-04-12 (Ο κίνδυνος εκοσμίκευσης της εκκλησίας 3)
• 021.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 08-04-12 (Ο κίνδυνος εκοσμίκευσης της εκκλησίας 4)
• 022.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 11-11-12 (Βλασφημία 2)
023.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 18-11-12 (Οικονομία)
024.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 25-11-12 (Αυτοκτονία)
025.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 02-12-12 (Δουλεία)
026.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 16-12-12 (Συντέλεια)
• 028.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 30-12-12 (Το πρόσωπο της Παναγίας στο μυστήριο της Θ. Ενανθρωπήσεως)