Εργογραφία

ΒΙΒΛΙΑ
  1. Spiritual Fatherhood according to St. John Chrysostom’s homilies on Penance in the light of Psychology of Depth, (MA), Durham 1994
   [
   ΘΕΟΛΟΓΙΑ 70/4 (2000) 826-960) και στα Γαλλικά: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1157470].
  2. Ο Χριστιανισμός ενόψει τής τρίτης χιλιετίας, Χαλκίδα 1999.
  3. Η ψυχή τού ανθρώπου κατά τον ι. Χρυσόστομο, Αθήνα 2000 (διδ. δ.).
  4. Το Χρυσοστομικό Ήθος, Θεσσαλονίκη 2001.
  5. Η γνησιότητα των περί Μετανοίας ομιλιών Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, Χαλκίδα 2002.
  6. Ψυχολογία τής Θρησκείας – Σύγχρονες τάσεις, Αθήνα 2002.
  7. Παραδόσεις Ψυχολογίας τής Θρησκείας, Αθήνα 2005.
  8. Θέματα Ψυχολογίας τής Θρησκείας, Θεσσαλονίκη 2007.
  9. Θρησκευτικότητα και Επιθυμία: θρησκειοψυχολογική μελέτη στο έργο τού A. Vergote, Αθήνα 2008.
  10. Προθεωρία στην Ψυχολογία τής Αίρεσης, Αθήνα 2009.
  11. Θρησκεία και Επιστήμη: Συμβολή στην επιστημολογική Διαλεκτική Άκτιστου και Κτιστού, Αθήνα 2009.
  12. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και η σχέση τους με τη διαμόρφωση της θρησκευτικότητας σε φοιτητές (διδ.δ.).
  13. Ψυχολογία τού Πολιτισμού: Ιουδαιοχριστιανισμός και Ρωμηοσύνη.

ΜΕΛΕΤΕΣ
· Recent developments in the study of Ecology with reference to England, London 1991 (Essay in University of King’ s College). ml:namespaceprefix =ons="urn:schemas-microsoft-com:office:office"/>
· «Ο φόβος και ο τρόμος κατά τους Τρεις Ιεράρχες»
[Ανάτυπο από: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ &Ι ΠΑΙΔΕΙΑ 2 (2004) 115-169]
· «Η αίρεση ως γνωσιακή μεταβλητή στο χώρο τής ψυχικής υγείας»[ΕΕΘΣΠΑ, τ. Μ’ (2007)]
· «Η φαινομενολογία των νεκρωσίμων Ακολουθιών»
[Ανάτυπο ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1984]
· «Ο Θετικισμός τής θεολογικής επιστήμης»
[ΛΟΓΟΣ & ΠΡΑΞΗ 38 (1989) 83-86]
· «Ο Φαραώ των Καταβασιών»
[Ανάτυπο ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1990]
· «Ποιο ήταν το έργο των Επτά Διακόνων»
[ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1992]
· «Σχεδίασμα Εισαγωγής στην Παιδεία τής Θεολογίας»
[ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1992]
· «Παιδεία και Πολιτισμός στο φως τής Θεολογίας»
[Ανάτυπο ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1993]
· «Ο άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον»
[ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 747 (1993) 197-223]
· «Ποια ήταν η σχέση μεταξύ των `μικρών’ τής Κ.Δ. και του διακονικού θεσμού»[ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1994]
· «Ο Laplace και η ανάγκη τού Θεού»
[ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 (1995)]
· «Το χριστουγεννιάτικο δώρο τής ειρήνης»
[ελληνικά και αγγλικά, www.chalkida.hol.gr/cgi/bin/php.cgi/people/orthpgs/orthod-htm, 24/12/1996]
· «Αίρεση και Ψυχοπαθολογία»
[ελληνικά και αγγλικά, www.chalkida.hol.gr/cgi/bin/ph
p.cgi/people/orthpgs/orthod-htm, 22/5/1997]
· «Η κένωση του Θ. Λόγου στο Τριώδιο»
[ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 (1997) 66 κ. εξ]
· «Η κλωνοποίηση υπό το πρίσμα τής Ανθρωπολογίας τών Τριών Ιεραρχών»[ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 775 (1998) 949-960]
· «Το μυστήριο τού Χρίσματος κατά τον ι. Χρυσόστομο»
[ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 780 (1999) 873-880]
· «Μορφή και περιεχόμενο του βιβλίου τών Θρησκευτικών τής Γ’ Λυκείου» (Κριτική)[ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 (2000) 79-82, ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ 5 (2000) 101-125]
· «Η ψυχή κατά την Αγία Γραφή»
[ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 19 (2000) 54-78]
· «Η λιτότητα ως θυσία»
[ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΗΜΑ 7 (2000) 51-56]
· «Αναγραφή ή μη τού θρησκεύματος στις νέες ταυτότητες».
[ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ 6 (2000) 148-168]
· «Ανάληψη ή Κοίμηση της Θεοτόκου;»
[ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ 1 (2002) 132-160]
· "Orthodoxy in the contemporary world"
[www.chalkida.hol.gr/cgi/bin/php.cgi/people/orth-pgs/orthod-e.htm, 14/10/1996]
· "Orthodox worship"
[ελληνικά και αγγλικά,
www.chalkida.hol.gr/cgi/bin/php.cgi/people/orthpgs/orthod-e.htm, 18/11/1996]
· «Τα μοναστήρια Εύβοιας και Βοιωτίας»
[www.chalkida.hol.gr/cgi/bin/php.cgi/people/orth-pgs/orthode.htm, 14/10/1996]
· «Ο ‘εμφύλιος’ πόλεμος της ψυχής κατά τον ιερό Χρυσόστομο»
[ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 802 (2004) 199-221]
· «Διάγνωση και θεραπεία των πνευματικών νοσημάτων τής Εκκλησίας τής Κορίνθου κατά την εποχή τού Αποστόλου Παύλου, σύμφωνα με τους Τρεις Ιεράρχες»
[Ανάτυπο από ΕΕΘΣΠΑ, τόμ. ΛΘ’ (2004) 473-497]
· «Πολιτισμική Θεολογία τής Εύβοιας»
[Ανάτυπο από ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ τ. ΛΕ’ (2003-2005)231-240, Αθήνα 2005]
· «Η εικόνα τής Ορθοδοξίας σήμερα»
[ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 (2007) 9-24 και 2 (2007) 140-151]
· «Έρως και θάνατος» [Celestia 2 (2009) 29-36]
· «Χριστιανική Θεολογία και Επιστημολογία»
[Celestia 3 (2009) 49-57]
· Η σωτηρία τού ανθρώπου κατά τον ιερό Χρυσόστομο
[Ημερίδα, Κρέσταινα, 6/5/2007]
· Ο κίνδυνος εκκοσμικεύσεως της Εκκλησίας
[Εισήγηση στο Θ΄ Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο, Αθήνα 7-9 Σεπτεμβρίου 2007]
· Το κατά Θεόν Coping στον ιερό Χρυσόστομο
[Ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 22-25 Νοεμβρίου 2007]
· Θείον και θεούν κατά τον Πρόκλον και κριτική υπό Νικολάου Μεθώνης
[επιστημονικό Συμπόσιο, Μεθώνη 1-2/6/2008]
· Αιωνιότητα και οικουμενικότητα της πνευματικής πατρότητος: ψυχολογική προσέγγιση
[επιστημονική Ημερίδα, Αρφαρά 5 Ιουλίου 2008]
· Oρθόδοξο ήθος και Πολιτική Ηθική
[επιστημονικό Συμπόσιο, Τρίπολη 29-30 Νοεμβρίου 2008]
· Ο υποστηρικτικός ρόλος τού Ιερού στη νόσο τού Alzheimer
[Εισήγηση στο 6ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών, Θεσσαλονίκη 19-22/2/2009]
· Ο Απόστολος Παύλος ως ψυχο-θεραπευτής
[Εισήγηση σε επιστημονικό Συμπόσιο, Καλαμάτα 28/6/2009]
· Ο λυτρωτικός χαρακτήρας τού πόνου στο Ποντιακό και Μικρασιατικό τραγούδι
[Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο επιστημονικό Συνέδριο Χορού και Μουσικής, Κατερίνη 31/10 - 1/11/2009]
· Φαινόμενα επιστημολογικής σύγχυσης ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής θεολογικής Παιδείας[Εισήγηση σε επιστημονική Ημερίδα, Χαλκίδα 23/1/2010]
· Πνευματικότητα και ανθρώπινο πρόσωπο
[Εισήγηση σε επιστημονική Διημερίδα, Πύργος 30-31/1/2010]
· Κοσμολογία και Αναγωγή
[Εισήγηση σε διεπιστημονική Ημερίδα, Καλαμάτα 8/5/2010]
· Φυσικές Επιστήμες και Θεολογία
[Διάλεξη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 12/5/2010]
· Συγκριτική Ψυχολογία των Πολιτισμών Ιουδαιοχριστιανικού και Ρωμαίϊκου
[Εισήγηση στο Β' Διεθνές Συνέδριο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων