Ανακοίνωση

Νέες ομιλίες:

• 022.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 11-11-12 (Βλασφημία 2)
023.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 18-11-12 (Οικονομία)
024.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 25-11-12 (Αυτοκτονία)
025.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 02-12-12 (Δουλεία)
026.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 16-12-12 (Συντέλεια)
• 028.Πατερική Ηθική και Ψυχολογία 30-12-12 (Το πρόσωπο της Παναγίας στο μυστήριο της Θ. Ενανθρωπήσεως)

περισσότερες ομιλίες εδώ