ΔιάλεξηΕκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Διεθνές Συνεδρίου: «Η Φτώχεια και οι Συνέπειές της: Ψυχικές συμπεριφορές & Διαταραχές σε Εφήβους και Ενήλικες», το οποίο πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis (19-25 Παρθενώνος, Αθήνα- Τηλ. 210 9280100, ΜΕΤΡΟ: ΣΤ. ΑΚΡΟΠΟΛΗ) από 18 έως 20 Απριλίου 2013. 


Στην Διάλεξη συμμετέχει ο Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Δρ. κ. Σπ. Τσιτσίγκος με θέμα: «Η θρησκευτικότητα / πνευματικότητα ως παράγων αντιμετώπισης ψυχικών προβλημάτων αναφυομένων από την οικονομική δυσπραγία», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 & ώρα 10:30. 


Η συμμετοχή είναι 50 €, χορηγούνται και βεβαιώσεις.